Spirituel Dyreterapeut uddannelsen

En spirituel dyreterapeuts fornemmeste opgave, er at anskue problemstillinger, som dyr og ejere oplever, fra en anden synsvinkel, end dyrlæger og andre behandlere. Det vil sige vi “hænger” os ikke i hvad et dyr er blevet diagnosticeret med tidligere, eller hvilke “etiketter” de har fået for “forkert” opførsel.

Vi fokuserer i stedet på ubalancer, forårsaget af ydre omstændigheder og hvilke bagvedliggende årsager der er til et givent problem og igangsætter en varig transformation.  

Vi symptombehandler aldrig, men kigger på årsager og hvad der fremadrettet kan gøres.

Ovennævnte er grundstenen i at være en dygtig spirituel dyreterapeut.


Den traditionelle dyrebehandling, og her mener jeg dyrlæger, beridere, opdrættere, dyrepassere, lydighedstrænere mv, arbejder ud fra en teoretisk viden. De baserer det selvfølgelig også med tiden, på erfaring og praktisk erfaring, men grundlæggende er det teoretisk viden.

Jeg vil dog med det samme gerne slå fast at der på ingen måde er noget galt med den viden eller de mennesker der arbejder med ovenstående, for vores dyr ville ikke have samme livskvalitet uden dem.


Langt de fleste metoder indenfor den traditionelle dyrebehandling, behandler eller beskæftiger sig derfor ikke med, hvordan dyret har det mentalt eller hvor problemet reelt stammer fra.

Der bliver aflæst kropssprog, der bliver givet kommandoer, man symptombehandler igen ud fra en viden der kommer fra teori. Der bliver tænkt over hvordan man presser dyret ud over deres egne grænser, der bliver tænkt på profit………. uden nogen forståelse overhovedet for hvordan sindet fungerer, hvor stor en indflydelse dyrenes følelser har for deres velbefindende og hvor meget de ydre omstændigheder bestemmer.


I vil derfor være dem, der vender enhver problemstilling på hovedet og kan hjælpe dyr og dyreejere ud af problemstillinger, når andre giver op, fordi I netop ser på nogle andre parametre end den traditionelle dyreterapi.


Det hele handler om energi og det at der konstant skal være et naturligt flow i dyrenes energisystem.

Triste tanker giver en negativ energi i kroppen, der med tiden kan blive til et fysisk problem.

I stedet for kun at behandle den fysiske krop, behandler vi også de følelsesmæssige årsager.

Vi skaber flow, balance og harmoni.

Ideen bag uddannelsen er at gøre eleverne i stand til at se dyrets problemstillinger som en helhed og derfor også at kunne hjælpe, som en helhed.Om uddannelsen:


Jeg har arbejdet som dyreterapeut siden 2005. Jeg har hjulpet tusinder af dyr med alle mulige problemstillinger og det som personligt har været den største drivkraft for mig, det som jeg elsker mere end noget andet ved dette erhverv, er faktisk at se og mærke den lettelse og glæde det giver ejeren efterfølgende.

Jeg er selv en af de dyreejere, der vil gøre hvad som helst for mine dyr. De betyder alt og en af de mest forfærdelige situationer man kan blive stillet i, er når en dyrlæge ikke føler der er mere der kan gøres, eller de simpelthen ikke ved hvad der er galt.

Det er så nedslående, som en knytnæve i maven, for man ville bare så gerne kunne gøre noget for sin bedste ven.


Tilde, en hund jeg havde for flere år siden, var mit et og alt, hun var et lyspunkt og min allerbedste ven.

Hun var kronisk syg. Det ene problem afløste det andet og hun var på mange måder årsagen til at jeg startede med at gå den alternative vej. Jeg var så bange for at dyrlægen en dag ville komme til den afgørelse, at der ikke var mere at gøre for hende, og jeg derfor var nødsaget til at sige farvel til hende i en alt for tidlig alder.


Jeg kender derfor den følelse som mange af mine klienter også har, og det er præcis derfor at det giver mig sådan en oprigtig glæde helt ind i hjertet at kunne hjælpe dem.

I mit arbejde er mit fokus på energier og årsager til at sygdom opstår og gør man det, så åbner der sig en verden af muligheder, så er der altid noget der kan gøres.

Jeg kombinerer de bedste metoder til en, og kan derfor hjælpe uanset hvilken problemstilling ejer står med.

Derfor er vi utroligt stolte og glade over, at vi som de eneste i landet, kan tilbyde denne helt igennem professionelle og unikke uddannelse, der kombinerer flere forskellige behandlingsmetoder til en, der går bag om enhver problemstilling og finder årsagen, så du kan lære at gøre det samme.


Hvis et dyr f. eks. grundlæggende har problemer med at finde tryghed, eller er meget aggressiv, så vil de fleste behandlere/terapeuter foreslå en terapi der dæmper den uønskede adfærd, undertrykke den. Dyr arbejder udefra og ind, de reagerer på deres omgivelser og indretter sig mentalt på dette. Det bedste resultat for både ejeren og dyret, er derfor at finde ud af hvad der i sin tid var årsag til den aggressive adfærd, hvad startede det, løse det, i stedet for blot at undertrykke det.

Ved at arbejde på denne måde, løser du ikke kun problemet i en periode, men for altid.

Vi lægger enorm stor vægt på, at folk ikke bare skal have bekræftet, hvad der er galt med deres dyr, men også have den korrekte hjælp til behandling og vejledning til hvordan de kommer videre.

Ideen bag uddannelsen er at gøre eleverne i stand til at se dyrets problemstillinger som en helhed og derfor også at kunne hjælpe, som en helhed.

På spirituel dyreterapeut uddannelsen arbejder vi med:


 • Selvudvikling, selvindsigt og lederskab
 • Etik, moral og klienthåndtering
 • Kommunikation med dyr via telepati
 • Envejskommunikation  
 • Hvad energi er og hvilken betydning det har
 • Tankers betydning for dyrs sundhed og velfærd
 • Læren om chakra hos mennesker og dyr
 • Healing og praktisk udførelse
 • Meridianbaner og muskeltest
 • Anatomi og sygdomme
 • Opstart af selvstændig virksomhed og meget mere…..

Ved at følge uddannelsen lærer du at kunne gennemføre professionelle sessioner med ejere og dyr.

Rådgive med den bedste baggrundsviden, empati og forståelse.

Du vil lære at komme hele vejen rundt om en problemstilling og kunne give de bedste redskaber til ejer.


For at kunne gennemføre og bestå uddannelsen, skal du gennem hele forløbet have dine egne prøve klienter.

Det vil sige først teoretisk undervisning og derefter praktisk udførelse. Den måde at lære på, giver øjeblikkelig succes og ikke blot en masse teoretisk viden, og det er efter vores mening den bedste måde at lære på.

Det bliver selvfølgelig med masser af vejledning og hjælp fra os.

Hvordan du finder egnede “forsøgskaniner”, er noget vi gerne hjælper med, hvis det er et problem.Hvem er du:


 • Du vil elske at gøre en forskel for alle dyr der oplever udfordringer
 • Du vil glædes, ligesom jeg, over at se en oprigtig taknemmelighed fra ejeren
 • Du vil elske mere end noget andet at se dyr gå fra mistrivsel til trivsel
 • Du har en generel interesse for den spirituelle verden og ønsker at lære mere
 • Du forstår at menneskers væremåde har en meget stor indflydelse på dyrenes velfærd
 • Du er mere end parat til selvudvikling og ønsker meget mere ud af livet
 • Du er allerede behandler og ønsker at kombinere denne uddannelse med dit arbejde
 • Du ønsker nye karrieremuligheder


Kan du svare ja til en eller flere af ovenstående udsagn, så er du mere end velkommen til at kontakte os.Praktisk information om uddannelsen:


Uddannelserne hos Spiritual Academy er opbygget som et online studie, da dette giver langt mere frihed for alle:

 • Du kan tilrettelægge din egen undervisningstid

 • Du kan deltage uanset hvor vi bor i forhold til hinanden.

 • Ingen spildtid i trafikken

 • Man kan læse og absorbere i sit eget tempo

 • Være tæt på sin familie mens man lærer

 • Mere kontakt sammenlignet med andre uddannelser


Til trods for at uddannelsen er online, så modtager man hele pensum som skriftligt materiale, tilsendt med posten inden start.

Materialet er skrevet i et letforståeligt sprog og så emnerne er interessante at læse. Disse bøger er skrevet ud fra vores mange års erfaring med mennesker og dyr.

Til materialet er der også masser af praktiske øvelser, der skal afleveres, for at vi kan være sikre på at den enkelte elev lærer det tilsigtede.

Man vil hele tiden følge en tidsplan og man har derfor et vist antal uger til at læse de forskellige moduler.


Udover det skriftlige materiale som er selve grundstenen i uddannelsen, så er man også medlem af en lukket facebook gruppe. Her bliver materialet gennemgået og man har derfor altid mulighed for at kommentere eller spørge. Denne gruppe er et vigtigt element i forhold til vores daglige/ugentlige kontakt.

Denne tætte konstante kontakt gør at man ikke på noget tidspunkt "sidder fast" fordi man skal vente på at vi mødes igen. Har man et spørgsmål, så kan man altid få et hurtigt svar.

Vi vil igennem hele forløbet løbende også have samtaler og fælles- og eneundervisning.

Alt sammen planlagt så det passer til den enkelte.


Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og en mundtlig eksamen. Og du er efter beståelse af disse certificeret dyreterapeut.


Vi er altid til elevernes rådighed og støtter og vejleder så alle kommer igennem uddannelsen, på bedst mulige måde og med et meget stort læringsmæssigt udbytte. Det er utroligt vigtigt for os at ingen sidder med den følelse, at de er overladt til sig selv, men at man altid er en del af et skabende fællesskab, hele vejen igennem forløbet. Hos os får man ikke en times samtale i løbet af uddannelsen, man får dem man har behov for.

Du får også adgang til meditationer og videoer her på siden.


Man skal forvente at bruge mellem 2 og 4 timer hver uge på at læse materialet, opgave løsning, undervisning samt online møder mv.

Derudover skal der påregnes tid til øve klienter.


Målet for os er, at du efterfølgende kan gøre brug af din uddannelse professionelt. Hvis du hellere vil bruge uddannelsen privat, altså på egne dyr, er dette bestemt ikke en hindring,

For at kunne deltage på uddannelsen skal man være indstillet på at være openminded. Man skal være villig til at lære noget, der for mange kan virke helt hen i vejret, som f. eks. det at kunne telepatere med dyr. Man skal være indstillet på at indgå i en gruppe og være motiveret for at give noget retur til fællesskabet.Selve uddannelsen er sammensat af 5 individuelle moduler:


Grundforløb i telepati med dyr - 4 ugers forløb 

Næste hold starter d. 3. juni 2024, samt d. 10. febr. 2025

Pris for deltagelse er: 950 kr.


Modul 1 af dyretelepati uddannelsen - 16 ugers forløb 

Næste hold starter d. 29. juli 2024 og d. 24. marts 2025  

Pris for deltagelse er: 3900 kr.


Grundforløb i healing - 4 ugers forløb 

Næste hold starter d. 10. juni 2024, samt d. 25. nov. 2024

Pris for deltagelse er: 950 kr.


Modul 1 af dyrehealer uddannelsen - 16 ugers forløb 

Næste hold starter d. 5. aug. 2024, samt d. 6. jan. 2025

Pris for deltagelse er: 3900 kr.


Klik på hvert enkelt ovenstående modul, for at læse mere om hver enkelt.


Modul Spirituel Dyreterapeut - 16 uger

Næste hold starter d. 17. juni 2024 samt d. 9. dec. 2024 og d. 12. maj 2025 Pris for deltagelse er: 5200 kr.


For at du kan starte op på selve Spirituel Dyreterapeut modulet, skal du have gennemført de ovenstående første 4 andre forløb inden.

Du kan tage alle moduler på en gang, eller løbende når du har tid og lyst. Der er ikke nogen regel om at de skal være taget inden for en vis tidsramme, eller i en bestemt rækkefølge.


Samlet investering for hele uddannelsen er derfor: 14.900 kr.


Vilkår for tilmelding og deltagelse


Ved tilmelding indbetales 950 kr for det grundforløb du vælger at starte med.

Det resterende beløb kan derefter betales inden opstart af hvert modul eller ved faste rater.

Beløbene overføres til Nykredit: 5475 - 00001466172. Skriv gerne en besked når beløbet er overført.


Når tilmeldingsgebyret er modtaget, er du sikret en plads på holdet.

Bliver du forhindret i at starte op på uddannelsen, vil du ikke få gebyret refunderet.


Er du startet op på et modul, men bliver forhindret i at deltage pga sygdom, så får du mulighed for at starte op på det næste hold i stedet.

Ønsker du at forlade uddannelsen, så skal du være opmærksom på at evt forfaldent beløb, stadig skal betales.


Ønsker du en uddannelse der er enestående, unik, professionel og vil gøre dig i stand til at hjælpe som ingen andre kan, så kontakt os hellere i dag, så du får sikret dig din plads på en eftertragtet uddannelse.

Arbejder du professionelt med dyr, så læs gerne under Spiritual Academys Fond, om der er mulighed for at du kan blive optaget på et af vores hold gratis.


Hvorfor du skal vælge Spiritual Academy:


Læring skal komme indefra, og det skal give en ægte følelse af forståelse. Lærer man udenad….ord for ord, så vil det blive en af de uddannelser, som aldrig bliver brugt, men lagt på hylden efterfølgende.

Derfor gør vi utroligt meget ud af at undervise på en måde så din læring vil komme indefra. Så du vil få en masse aha oplevelser, hvor ting pludselig giver mening og vil være livsændrende for dig selv og dine klienter.

Der er altid et fokus på dig som menneske og vi bekymrer os positivt om dig og at du føler dig godt tilpas i miljøet og vigtigst af alt, at du lærer det du skal.


Vi er alle unikke og skal ud af en bevidst kassetænkning. Derfor bruger vi meget tid på at arbejde med dit potentiale, som er langt større end du sikkert selv er klar over.
Vi vil gerne garantere at du ved at følge vores uddannelse, bliver en unik spirituel behandler, der efterfølgende kan varetage professionelle sessioner, hvor folk vil være betagede over din dygtighed og præcision. Og det vil de, fordi du vil hjælpe dem på en måde som ingen andre kan.


Den spirituelle verden bliver bevidst gjort mere og mere mystisk og utilgængelig af rigtig mange forskellige påvirkninger og årsager og det skal den ikke. Den skal åbnes op, så flere forstår den og så den gavner mange flere mennesker end i dag og det er også et af vores mål.


Du skal derfor vælge Spiritual Academy, hvis du ønsker at blive en af de bedste spirituelle behandlere. Hvis du ønsker kvalitet og lærere der på en omsorgsfuld måde ser den du er og forstår hvad du har brug for hjælp til, så dine potentialer kommer fuldstændig frem og du bliver den bedste version af dig selv.


Tidligere elevers udtalelser om uddannelsen:


Skrevet af Lajla Ø.

Eeeeelsker den, jeg er i gang, det er så vildt med resultater man får ved at hjælpe dyr og ejer.

Selv vilde og herreløse dyr.

Så er man en som jeg, der bruger så meget tid på at redde dyr, er det så pragtfuldt at have den uddannelse. Jeg har personligt fået fantastiske resultater, lige fra dyr med selvskade, psykisk skadede dyr og vilde herreløse katte.

Samtidig ved jeg at jeg er i de bedste hænder hos en fantastisk dygtig, kærlig lærer med et kæmpe hjerte for dyrene. Du vil ikke fortryde at du tager den uddannelse.Skrevet af Maria O.

Jeg har valgt at tage uddannelsen til Spirituel Dyreterapeut hos Heidi, og det har været en helt fantastisk rejse!

Jeg er uddannet heste- og hundemassør og er vant til at tackle diverse udfordringer. Men ved at tage denne uddannelse har jeg lært at tænke på en helt anden måde, når jeg står med et dyr med en udfordring, det være sig mentalt eller fysisk.

For mig har det betydet at jeg kan hjælpe dyrene på en helt ny måde, på et dybere plan.


Skrevet af Dorthe Magrethe

Jeg følger to udd. lige nu “Clairvoyant Rådgiver og Spirituel Dyreterapeut” og jeg kan skrive under på at hun er fantastisk. Jeg har rykket mig utroligt meget på de måneder jeg har været i gang. Online er bedst for mig da jeg kan læse, træne og arbejde med udd. når jeg har tid i løbet af ugen. Det passer mig fint på den måde og så koster hun en brøkdel af andre uddannelser på marked, hvor man skal betale næsten 10x så meget. Jeg kan stærkt anbefale Spiritual Academy


Kontakt og tilmelding