Dyretelepati Uddannelsen


Vi tænker i billeder og ikke i ord. Hver gang vi tænker en tanke, så fremstiller vi helt automatisk et billede af det vi tænker på i vores sind. Disse billeder forbliver ikke inde i vores sind, de bliver sendt ud, hvor de så befinder sig et sted, hvor de er mulige at opfange af andre. Dette er faktisk helt kort fortalt, hvad telepati i bund og grund går ud på.


Telepati kan foregå to mennesker imellem, to dyr imellem og også mellem et menneske og et dyr.

Denne udveksling af tanker åbner op for en meget dybere forståelse af alle dyr på alle plan.

Vi vil pludselig forstå deres adfærd, vi forstår hvorfor de reagerer som de gør, og vi forstår deres følelser på et meget dybere plan, end hvis vi kun aflæser deres kropssprog. Vi kan kommunikere med dem.


Dette er efter min mening en af de største gaver at kunne udføre i praksis, hvis man vel og mærke har et hjerte der banker for at hjælpe og forstå dyr, på et helt andet plan end det vi er vant til.

Det er derfor en fornøjelse, at Spiritual Academy tilbyder en af Danmarks bedste uddannelser i generel dyretelepati. Det vil sige at du lærer at kommunikere med alle slags dyr.


Om uddannelsen:


Når man tager telepatisk kontakt til et dyr, er det en bevidst udveksling af tanker, følelser og billeder.

Denne udveksling af tanker åbner op for en helt anden og dybere forståelse af dyr. Man skal ikke længere tolke ud fra kropssprog, eller gætte sig til hvad der kan være galt.

Man kan helt bevidst spørge dem om, hvad de føler, mener, oplever og tænker om noget bestemt.

Ikke alene er det utroligt praktisk for os ejere, det giver os nemlig en frihed ved at vi ikke længere skal gætte og tolke. Men den effekt dyrene oplever er endnu mere ubeskrivelig.


Dyr telepaterer med hinanden konstant. De opfanger hinandens tanker og det samme gør de med vores tanker. Vi tænker hver dag mellem 60 og 80.000 tanker, og jeg er sikker på, at du kan forestille dig hvor forvirrende dette må være.


Ikke alene opfanger dyrene vores tanker, men også vores følelser. Og mærker et dyr, at der er noget galt, så påtager de sig hellere end gerne at hjælpe os så godt som de kan.

De kan ikke spørge os om hvordan vores dag var, og om der er noget, de kan gøre, de kan kun forsøge at trøste os ved at udvise omsorg. De påtager sig vores følelser.


Dette kan også skabe en konflikt inde i dyret, for de bærer rundt på alle disse indtryk og følelser, men de kan ikke den anden vej få afløb for dem.


Når mor kommer hjem fra arbejde og har haft en stresset dag, forbliver denne følelse ikke kun i mors sind, men bliver med det samme overført til hunden. Hunden kommer det i dens mentale rygsæk, da den ikke kan gøre andet. Derefter kommer børnene hjem med en uheldig oplevelse fra fodboldbanen i deres mentale rygsæk, som der også skal afløb for og dette går også i hundens mentale rygsæk. Til sidst kommer far hjem der ikke har sovet ordentligt de sidste mange uger, pga travlhed på jobbet, hans frustrationer går også lige i hundens rygsæk og familien kan så ikke forstå hvorfor hunden reagerer negativt, da de samme aften tager den med på tur. Den har så mange indestængte indtryk blot fra den ene dag, som ikke engang er dens egen, men dens ejers.

Følelserne skal ud på den ene eller den anden måde, og i dette tilfælde går det så ud over naboens hund.


Dette er kun et enkelt eksempel. Der er tusindvis af andre eksempler.

Heste der skifter ejere igen og igen, med deres mentale rygsæk fyldt op med skuffelse, nederlag, præstationsangst og misforståelser.

En ny ejer køber en hest med det formål at have en ridehest og sammen at skulle opleve, men ender i stedet med et problem, da hesten ikke kan leve op til det forventede, da der er så mange dårlige oplevelser i rygsækken.


Heste bliver meget ofte betragtet som en handelsvare. De har en værdi, og hvis de ikke kan præstere på det ønskede niveau, så bliver de solgt videre.

Denne konstante flytten rundt har enorme konsekvenser for rigtig mange heste og desværre er der meget få der tænker over disse.

Heste er utroligt sensitive og opfanger langt mere i deres omgivelser end vi tror. Voldsom adfærd og aggressivitet er ikke en adfærd der skal dæmpes, men opklares. Heste tager kun denne kommunikationsform, der kan være farlig, i brug, når de ikke længere kun kan tage imod, men også har brug for afløb.

Det er en årsag, der ikke skal dæmpes. De skal have hjælp til at blive forstået og respekteret.


Uanset hvad årsagen er, så er telepati så stor en hjælp for det enkelte dyr, da de endelig får chancen for at kunne læsse af. De kan forklare hvad der ligger til grund for en ændret adfærd, de kan forklare hvad der skete i et tidligere hjem, de kan forklare hvorfor de reagerer negativt overfor bestemte hunde, heste, hvad det er der udløser aggressivitet og alt andet der mentalt og følelsesmæssigt fylder.


Jeg tror alle vil give mig ret i at det at blive forstået, er essentielt for at kunne fungere og for at kunne være glad, derfor skylder vi vores dyr at give dem chancen for at fortælle hvad de bærer på af godt og ondt.


Dyr har ikke de samme mentale værktøjer til rådighed som mennesker. Dyr har masser af vilje, men de kan ikke bevidst med deres vilje beslutte at de ikke længere vil spise for mange hundekiks eller lade være med at gø af postbuddet.


Dyr har derfor brug for ejers hjælp til at ændre, hvad der nu engang er årsag til problemstillingen. Det er os der med vores vilje, skal ændre vores tanker og vaner og støtte dem i forandringens proces.


Telepati er heller ikke et quick fix, man kan som dyretelepatør ikke gå ind og tvinge dyr til forandring. Man skal i stedet forklare dem om de fordele der vil være ved at forandre det som ejer mener de gør forkert.


Uddannelsen er til dig der har et brændende ønske om at kunne kommunikere med dyr. Til dig der har en oprigtig interesse i at vide hvad dyr tænker og føler på et dybere plan. Til dig der gerne vil arbejde med det professionelt og samtidig med, gerne vil udvikle dig fagligt og personligt.


De værktøjer du lærer under uddannelsen vil med garanti gøre dig i stand til at kunne kommunikere med dyr, hvis du vel og mærke også er villig til at arbejde for det og også har en forståelse for, at dyr er ligestillede intelligente væsener.


Uddannelsen er formet og struktureret ud fra vores mange års nationale og internationale erfaringer fra arbejde med dyr. Vi lægger enorm stor vægt på, at folk ikke bare skal have bekræftet, hvad der er galt med deres dyr, men at de også får den korrekte hjælp til hvordan de i fællesskab kommer videre.
På telepati uddannelsen arbejder vi med:


 • Selvudvikling, selvindsigt og lederskab
 • Etik, moral og klienthåndtering
 • Dyrs intelligens og bevidsthed
 • Menneskers og dyrs selvbillede
 • Hvad energi er og hvilken betydning det har
 • Dyrs personlighed
 • Kommunikation med dyr via telepati
 • Envejskommunikation
 • Tankers betydning for dyrs velfærd og sundhed
 • Meditation og visualisering
 • Anatomi og sygdomme
 • Clairvoyance på dyr
 • Opstart af selvstændig virksomhed og meget mere…..

Ved at følge uddannelsen lærer du at kunne gennemføre professionelle sessioner med ejere og dyr.
Rådgive med den bedste baggrundsviden, empati og forståelse.

Du vil lære at komme hele vejen rundt om en problemstilling og kunne give de bedste redskaber til ejer.
For at kunne gennemføre og bestå uddannelsen, skal du gennem hele forløbet have dine egne prøve klienter.

Det vil sige først teoretisk undervisning og derefter praktisk udførelse. Den måde at lære på, giver øjeblikkelig succes og ikke blot en masse teoretisk viden, og det er efter vores mening den bedste måde at lære på.

Det bliver selvfølgelig med masser af vejledning og hjælp fra os.
Hvordan du finder egnede “forsøgskaniner”, er noget vi gerne hjælper med, hvis det er et problem.


Hvem er du:


 • Du vil elske at formidle dyrs følelser og tanker, da det giver en dybere forståelse for ejeren
 • Du ønsker at hjælpe dyr og ejere på en måde der er anderledes end den traditionelle
 • Du vil glædes, ligesom jeg, over at opleve en oprigtig taknemmelighed fra ejeren, fordi du gjorde en forskel for deres dyr.
 • Du har en generel interesse for den spirituelle verden og ønsker at lære mere
 • Du forstår at menneskers væremåde har en meget stor indflydelse på dyrenes velfærd
 • Du er mere end parat til selvudvikling og ønsker meget mere ud af livet
 • Du er allerede behandler og ønsker at kombinere denne uddannelse med dit arbejde
 • Du ønsker nye karrieremuligheder


Kan du svare ja til en eller flere af ovenstående, så er du mere end velkommen til at kontakte os.


Praktisk information om uddannelsen:


Uddannelserne hos Spiritual Academy er opbygget som et online studie, da dette giver langt mere frihed for alle:

 • Du kan tilrettelægge din egen undervisningstid

 • Du kan deltage uanset hvor vi bor i forhold til hinanden.

 • Ingen spildtid i trafikken

 • Man kan læse og absorbere i sit eget tempo

 • Være tæt på sin familie mens man lærer

 • Mere kontakt sammenlignet med andre uddannelser


Til trods for at uddannelsen er online, så modtager man hele pensum som skriftligt materiale, tilsendt med posten inden start.

Materialet er skrevet i et letforståeligt sprog og så emnerne er interessante at læse. Disse bøger er skrevet ud fra vores mange års erfaring med mennesker og dyr. Til materialet er der også masser af praktiske øvelser, der skal afleveres, for at vi kan være sikre på at den enkelte lærer det tilsigtede. Man vil hele tiden følge en tidsplan og man har derfor et vist antal uger til at læse de forskellige moduler.

Udover det skriftlige materiale som er selve grundstenen i uddannelsen, så er man også medlem af en lukket facebook gruppe. Her bliver materialet gennemgået og man har derfor altid mulighed for at kommentere eller spørge. Denne gruppe er et vigtigt element i forhold til vores daglige/ugentlige kontakt. Denne tætte konstante kontakt gør at man ikke på noget tidspunkt "sidder fast" fordi man skal vente på at vi mødes igen. Har man et spørgsmål, så kan man altid få et hurtigt svar. Vi vil igennem hele forløbet løbende også have samtaler og fælles- og eneundervisning. Alt sammen planlagt så det passer til den enkelte.

Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og en mundtlig eksamen. Og du er efter beståelse af disse certificeret dyretelepatør.

Vi er altid til elevernes rådighed og støtter og vejleder så alle kommer igennem uddannelsen, på bedst mulige måde og med et meget stort læringsmæssigt udbytte. Det er utroligt vigtigt for os at ingen sidder med den følelse, at de er overladt til sig selv, men at man altid er en del af et skabende fællesskab, hele vejen igennem forløbet. Hos os får man ikke en times samtale i løbet af uddannelsen, man får dem man har behov for. Du får også adgang til meditationer og videoer her på siden.

Man skal forvente at bruge mellem 2 og 4 timer hver uge på at læse materialet, opgave løsning, undervisning samt online møder mv.

Derudover skal der påregnes tid til øve klienter.

Målet for os er, at du efterfølgende kan gøre brug af din uddannelse professionelt. Hvis du hellere vil bruge uddannelsen privat, altså på egne dyr, er dette bestemt ikke en hindring, For at kunne deltage på uddannelsen skal man være indstillet på at være openminded. Man skal være villig til at lære noget, der for mange kan virke helt hen i vejret. Man skal være indstillet på at indgå i en gruppe og være motiveret for at give noget retur til fællesskabet.Selve uddannelsen er sammensat af 3 individuelle moduler:


Grundforløb - 4 ugers forløb

Nyt hold starter d. 3. juni 2024, samt d. 10. febr. 2025

Under dette forløb lærer du de helt basale telepati teknikker.

Dette forløb er også til dig, der blot ønsker at bruge det på dine egne dyr.

Prisen for dette forløb er: 950 kr.


Modul 1 - 16 ugers forløb

Nyt hold starter d. 29. juli 2024 samt d. 24. marts 2025

Under dette forløb går vi endnu mere i dybden med telepati, opbygning af sessioner samt klienthåndtering.

Prisen for dette forløb er: 3900 kr.


Modul 2 - 16 ugers forløb

Nyt hold starter d. 17. juni 2024, samt d. 2. dec 2024 og d. 11. aug. 2025

Under dette forløb har du dine egne klienter og så afsluttes hele forløbet med en skriftlig og mundtlig eksamen.

Prisen for dette forløb er: 4000 kr.


Samlet investering for hele uddannelsen er derfor: 8.850 kr.


Vilkår for tilmelding og deltagelse


Ved tilmelding indbetales 950 kr for grundforløbet.

Det resterende beløb kan derefter betales inden opstart af hvert modul eller ved faste rater.

Beløbene overføres til Nykredit: 5475 - 00001466172. Skriv gerne en besked når beløbet er overført.


Når tilmeldingsgebyret er modtaget, er du sikret en plads på holdet.

Bliver du forhindret i at starte op på uddannelsen, vil du ikke få gebyret refunderet.


Er du startet op på et modul, men bliver forhindret i at deltage pga sygdom, så får du mulighed for at starte op på det næste hold i stedet.

Ønsker du at forlade uddannelsen, så skal du være opmærksom på at evt forfaldent beløb, stadig skal betales.


Ønsker du en uddannelse der er enestående, professionel og vil gøre dig i stand til at hjælpe som ingen andre kan, så kontakt os hellere i dag, så du får sikret dig din plads på en eftertragtet uddannelse.

Arbejder du professionelt med dyr, så læs gerne under Spiritual Academys Fond, om der er mulighed for at du kan blive optaget på et af vores hold gratis.


Hvorfor du skal vælge Spiritual Academy:


Læring skal komme indefra, og det skal give en ægte følelse af forståelse. Lærer man udenad….ord for ord, så vil det blive en af de uddannelser, som aldrig bliver brugt, men lagt på hylden efterfølgende.

Derfor gør vi utroligt meget ud af at undervise på en måde så din læring vil komme indefra. Så du vil få en masse aha oplevelser, hvor ting pludselig giver mening og vil være livsændrende for dig selv og dine klienter.

Der er altid et fokus på dig som menneske og vi bekymrer os positivt om dig og at du føler dig godt tilpas i miljøet og vigtigst af alt, at du lærer det du skal.


Vi er alle unikke og skal ud af en bevidst kassetænkning. Derfor bruger vi meget tid på at arbejde med dit potentiale, som er langt større end du sikkert selv er klar over.
Vi vil gerne garantere at du ved at følge vores uddannelse, bliver en unik spirituel behandler, der efterfølgende kan varetage professionelle sessioner, hvor folk vil være betagede over din dygtighed og præcision. Og det vil de, fordi du vil hjælpe dem på en måde som ingen andre kan.


Den spirituelle verden bliver bevidst gjort mere og mere mystisk og utilgængelig af rigtig mange forskellige påvirkninger og årsager og det skal den ikke. Den skal åbnes op, så flere forstår den og så den gavner mange flere mennesker end i dag og det er også et af vores mål.


Du skal derfor vælge Spiritual Academy, hvis du ønsker at blive en af de bedste spirituelle behandlere. Hvis du ønsker kvalitet og lærere der på en omsorgsfuld måde ser den du er og forstår hvad du har brug for hjælp til, så dine potentialer kommer fuldstændig frem og du bliver den bedste version af dig selv.


Kontakt og tilmelding