Clairvoyant rådgiver uddannelsen

At have clairvoyant evner, vil sige at man kan tage kontakt til den anden side, tage kontakt til en klients guider og hjælpere, tage kontakt via ens sind.

Selve ordet clairvoyance betyder faktisk klarsyn. At man har et klart syn, men ikke med det fysiske øje, men med det “psykiske øje”.


Clairvoyance giver klarhed, når livet føles svært, eller man står over for en problemstilling som det er vanskeligt at se sig ud af. Clairvoyance kan på ingen måde sammenlignes med andre terapiformer. Det er ikke den clairvoyante rådgiver, der kommer med svarene, baseret på uddannelser, erfaring, diverse metoder, nej det er udelukkende svar og budskaber der kommer fra en klients hjælpere.


En clairvoyant rådgivers opgave er derfor at være talerør mellem dem og en klient.

Hjælpere vil om nogen kunne vejlede, uanset hvilken situation man befinder sig i, da de kender en bedre end nogen anden.


Selvom de svar man modtager ikke kommer fra den clairvoyante selv, så afhænger kvaliteten af en clairvoyance i høj grad af hvor dygtig den enkelte clairvoyant rådgiver er.

Det handler om hvor god man er til at føle ind og mærke den anden side, for alle svar kommer ikke klart og direkte, de kommer ikke som et udskrift med tydelige beskrivelser.


For at man som klient får en brugbar og vejledende clairvoyance, kræver det at man vælger en clairvoyant rådgiver, der har erfaring med at mærke ind og være dygtig til at tolke.

Man kan sammenligne det med en tolks arbejde. Man kan ikke forvente at modtage en brugbar oversættelse hvis den enkelte tolk ikke taler sproget flydende.


Man skal som clairvoyant rådgiver også være i stand til at kunne stille de rigtige spørgsmål, for ellers får man ikke de svar man søger.

Clairvoyance er derfor en tillidssag. Man skal have tillid til den enkelte clairvoyant rådgiver.Jeg har 20 års erfaring og ved præcis hvordan man laver en optimal clairvoyance, der er mere end tilfredsstillende for klienten og en selv: 

 • Jeg arbejder ud fra de allerhøjeste standarder
 • Alle budskaber jeg formidler har altid til formål at hjælpe mine klienter på alle områder
 • Jeg ved præcis hvad jeg skal spørge hjælperne om for at få brugbare svar
 • Jeg besidder en fantastisk indfølingsevne og ved hvad budskabet er før end der bliver sagt eller vist mere
 • Jeg beder altid hjælperne om værktøjer, så klienten har noget at arbejde videre med efterfølgende
 • Mine clairvoyancer ser klienten som et helt menneske og møder dem hvor de er
 • Jeg er meget ærlig, empatisk og ordentlig
 • Jeg forstår meget hurtigt at skabe tillid til mine klienter
 • Jeg forstår mine klienter og deres behov


Og jeg vil hellere end gerne hjælpe dig med at kunne lave clairvoyance på samme professionelle måde. 
Om uddannelsen:


Spiritual Academy tilbyder en uddannelse, som ikke alene lærer dig alle de færdigheder du har behov for, som beskrevet ovenfor. For uddannelsen er lige så meget også et personligt udviklingsforløb for dig som person.

Udover træning i alle de spirituelle principper og værktøjer, er vores clairvoyant rådgiver uddannelse, et individuelt udviklingsforløb, hvor du lærer at være den perfekte leder af dit eget liv, en der tør at stå forrest, og være fantastisk til at vejlede andre.

En clairvoyant rådgivers fornemmeste opgave, er at vejlede andre mennesker. Hjælpe dem med at finde den rigtige retning i livet, eller hjælpe dem med at løse en problemstilling, som de står over for her og nu. Vi er ikke psykologer eller terapeuter. Men det vi kan, det er at åbne op til den anden side og lade klientens guider, gennem os, vejlede og fortælle hvad klienten kan gøre for at komme videre på bedste vis. Selvom denne vejledning ikke er baseret på vores personlige erfaring, så kan man ikke vejlede andre professionelt, hvis man ikke har et vist lederskab over ens eget liv. Derfor vil du selv gennemgå en forvandling, se dit eget potentiale og lære at turde tage lederskab på flere områder.


Uddannelsen er formet og struktureret ud fra vores mange års arbejde og erfaring nationalt og internationalt.

Det er arbejde, der altid har til hensigt at yde den bedste vejledning for det enkelte menneske og forståelse for deres situation. Og denne vigtige intention er naturligvis en vi giver videre til vores elever.

Vi lægger enorm vægt på, at folk ikke bare skal bekræftes i hvad der er galt, når de søger hjælp hos en clairvoyant rådgiver. Nej, de skal have værktøjer de kan bruge her og nu. Redskaber så de selv kan komme videre efterfølgende.

På clairvoyant rådgiver uddannelsen arbejder vi med:


 • Den spirituelle verden og vores åndelige guider
 • Hvordan du bruger dine spirituelle evner til at guide og hjælpe andre
 • Etik, moral og klienthåndtering
 • Selvudvikling, selvindsigt og lederskab
 • Hvad energi er og hvordan du mestrer den
 • Om meditationens kraft og hvordan du får den ind i din hverdag
 • Healing, chakra og ubalancers betydning for vores sundhed
 • Grounding og beskyttelse af din egen energi
 • Rådgivning af børn og dyr
 • Kontakt med klienters afdøde pårørende, det man også kalder afdødekontakt
 • Rensning af åndelig aktivitet - husrensning
 • Fotometri og psykometri
 • Symbolik og tolkning
 • Opstart af selvstændig virksomhed og meget mere.....


Ved at følge vores uddannelse lærer du at tage kontakt til den anden side, men endnu vigtigere... også at lukke denne dør igen, for det er ikke meningen at den skal stå åben konstant.


Vi skal ikke 24/7 være kanaler for den anden side, vi skal også have et normalt liv. Og ydermere så er der et kæmpe stort ansvar forbundet med at være clairvoyant rådgiver. Vi rådgiver andre mennesker og det kræver, at vi er udstyret med en god etik og moral. Det er ikke bare et par forudsigelser ved køkkenbordet, men seriøs rådgivning og vejledning, om hvad folk skal gøre for at komme videre. Det er derfor vigtigt at have en professionel uddannelse, der giver dig den bedste baggrundsviden og hjælp, og det kan jeg love du får hos os.


Uddannelsen bliver også skræddersyet, så den tilgodeser hver elev bedst muligt og deres individuelle behov og ønsker. Det vil sige, har du specielle emner eller interesser, så er det muligt at få det med som emnemateriale i uddannelsen.


Du vil gennem forløbet mindst skulle have 45 “kaniner” (personer og dyr, der frivilligt og gratis stiller sig selv til rådighed) for at kunne gå op til eksamen. Du vil dog have god tid og naturligvis masser af vejledning inden og under dine sessioner. Hvis man ikke selv kan finde 45 kaniner, hjælper vi gerne med at finde egnede klienter.
Hvem er du:


* Du har en generel interesse for den spirituelle verden og ønsker at lære mere


* Du er åben og kan måske allerede mærke hvordan andre mennesker føler


* Du har et ønske om at kunne hjælpe andre


* Du er allerede alternativ behandler og ønsker at kombinere dette med clairvoyance 


* Du er parat til selvudvikling og ønsker meget mere ud af livet


Kan du svare ja til en eller flere af ovenstående udsagn, så er du mere end velkommen til at kontakte os.Praktisk information om uddannelsen: 


Uddannelserne hos Spiritual Academy er opbygget som et online studie, da dette giver langt mere frihed for alle:

 • Du kan tilrettelægge din egen undervisningstid
 • Du kan deltage uanset hvor vi bor i forhold til hinanden.
 • Ingen spildtid i trafikken
 • Man kan læse og absorbere i sit eget tempo
 • Være tæt på sin familie mens man lærer
 • Mere kontakt sammenlignet med andre uddannelser


Til trods for at uddannelsen er online, så modtager man hele pensum som skriftligt materiale, tilsendt med posten inden start.

Materialet er skrevet i et letforståeligt sprog og så emnerne er interessante at læse. Disse bøger er skrevet ud fra vores mange års erfaring.

Til materialet er der også masser af praktiske øvelser, der skal afleveres, for at vi kan være sikre på at den enkelte lærer det tilsigtede..

Man vil hele tiden følge en tidsplan og man har derfor et vist antal uger til at læse de forskellige moduler.


Udover det skriftlige materiale som er selve grundstenen i uddannelsen, så er man også medlem af en lukket facebook gruppe. Her bliver materialet gennemgået og man har derfor altid mulighed for at kommentere eller spørge. Denne gruppe er et vigtigt element i forhold til vores daglige/ugentlige kontakt.

Denne tætte konstante kontakt gør at man ikke på noget tidspunkt "sidder fast" fordi man skal vente på at vi mødes igen. Har man et spørgsmål, så kan man altid få et hurtigt svar.


Vi vil igennem hele forløbet løbende også have samtaler og fælles- og eneundervisning.

Alt sammen planlagt så det passer til den enkelte.


Ca. en gang om måneden mødes vi på zoom, hvor der reflekteres yderligere over emnerne og der er tid til mere dybdegående spørgsmål. Datoer for disse lives aftales efter start i gruppen.


Vi vil også mødes fysisk. Det vil blandt andet være for at øve en fælles husrensning og ved eksamen. Udover dette vil vi også mødes til hygge arrangementer, hvis der er stemning for det i gruppen.


Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og en mundtlig eksamen. Og du er efter beståelse af disse certificeret clairvoyant rådgiver.


Vi er altid til elevernes rådighed og støtter og vejleder så alle kommer igennem uddannelsen, på bedst mulige måde og med et meget stort læringsmæssigt udbytte efterfølgende. Det er utroligt vigtigt for os at ingen sidder med den følelse, at de er overladt til sig selv, men at man altid er en del af et skabende fællesskab, hele vejen igennem forløbet. Hos os får man ikke en times samtale i løbet af uddannelsen, man får dem man har behov for.

Du får også adgang til meditationer og videoer her på siden.


Man skal forvente at bruge mellem 2 og 4 timer hver uge på at læse materialet, opgave løsning, undervisning samt online møder mv.

Derudover skal der påregnes tid efter ca. 5 måneder til sessioner med øve klienter.


Næste hold starter:


Mandag d. 4. november 2024 - fortsætter frem til og med november 2025.


Investeringen for uddannelsen udgør kr: 25.000 ,-


Ved tilmelding indbetales 1000 kr og uddannelsen kan derefter betales i rater.


Alle beløb overføres til vores konto i Nykredit: 5475 - 0001466172Vilkår for tilmelding og deltagelse:


Når tilmeldingsgebyret er betalt og modtaget, er du garanteret en plads på holdet.

Du vil modtage en bekræftelse for ovenstående lige efter betaling.

Bliver du forhindret i at deltage, vil du ikke få de 1000 kr retur.

Vælger du at stoppe midt i forløbet, vil det forfaldne beløb stadig skulle indbetales, og du kan ikke forvente at få allerede betalte beløb tilbage.


Hvorfor du skal vælge Spiritual Academy:


Læring skal komme indefra, og det skal give en ægte følelse af forståelse. Lærer man udenad….ord for ord, så vil det blive en af de uddannelser, som aldrig bliver brugt, men lagt på hylden efterfølgende.

Derfor gør vi utroligt meget ud af at undervise på en måde så din læring vil komme indefra. Så du vil få en masse aha oplevelser, hvor ting pludselig giver mening og vil være livsændrende for dig selv og dine klienter.

Der er altid et fokus på dig som menneske og vi bekymrer os positivt om dig og at du føler dig godt tilpas i miljøet og vigtigst af alt, at du lærer det du skal.


Vi er alle unikke og skal ud af en bevidst kassetænkning. Derfor bruger vi meget tid på at arbejde med dit potentiale, som er langt større end du sikkert selv er klar over.
Vi vil gerne garantere at du ved at følge vores uddannelse, bliver en unik spirituel behandler, der efterfølgende kan varetage professionelle sessioner, hvor folk vil være betagede over din dygtighed og præcision. Og det vil de, fordi du vil hjælpe dem på en måde som ingen andre kan.


Den spirituelle verden bliver bevidst gjort mere og mere mystisk og utilgængelig af rigtig mange forskellige påvirkninger og årsager og det skal den ikke. Den skal åbnes op, så flere forstår den og så den gavner mange flere mennesker end i dag og det er også et af vores mål.


Du skal derfor vælge Spiritual Academy, hvis du ønsker at blive en af de bedste spirituelle behandlere. Hvis du ønsker kvalitet og lærere der på en omsorgsfuld måde ser den du er og forstår hvad du har brug for hjælp til, så dine potentialer kommer fuldstændig frem og du bliver den bedste version af dig selv.Tidligere elevers udtalelser om uddannelsen:


Skrevet af Helle M. Andersen

Et kæmpe Stort TAK Heidi ❤️

Jeg er netop blevet færdig med uddannelsen Clairvoyant Rådgiver hos Spiritual Academy.

Det har været en fantastisk rejse og en kæmpe selvudvikling.

Heidi har været en fantastisk lærer, som undervejs hele tiden har været en stor støtte for hele gruppen, og vi har til enhver tid kunne stille spørgsmål og få svar med det samme.

Jeg er meget glad for måden det har kørt på.

Det er helt trist, at det er slut nu. Men heldigvis har Heidi en masse andre spændende uddannelser, som jeg helt sikkert vil deltage i også.

Tak for al den spændende læring du har givet os, og for altid at være der.

Du får de varmeste anbefalinger fra mig.

Tak for dig❤️Skrevet af Maria Olsen:

Tak fordi du fik mig til at vokse.

Tak fordi du havde troen på mig og ikke gav op


Denne her rejse har gjort at jeg ser tingene på en hel anden måde. Jeg er blevet stærkere mentalt og psykisk og jeg kan mærke helt ned i min mave hvad det er jeg som person skal .

Og jeg skal hjælpe andre for det er det jeg er god til . Og jeg er ikke i tvivl mere overhovedet !


Jeg har lært at feje skidtet af skuldrene og sige PYT og gå min vej


Jeg har lært at det er lige meget hvad folk tænker om en. De rigtige personer vil blive i ens liv lige meget hvad


Tak for din tid når jeg virkelig var nede og havde brug for en der ikke kendte mig i min hverdag på samme måde som en familie ville gøre.

Jeg vender klart tilbage .


Skrevet af Marianne Nielsen: 

At tage en clairvoyant uddannelse ved Heidi er det bedste jeg længe har gjort for mig selv. Det gav mig troen på jeg kunne. Det gav mig selvindsigt og selvudvikling.

Det gav mig redskaber og viden samt regler om etik som er meget vigtig i forhold til mig selv og hvordan jeg vil arbejde, men også i forhold til dem jeg skal hjælpe. Det lærte mig at jeg kunne mange flere ting end jeg regnede med. Det er hårdt arbejde at selv læse og selv lære og kræver tid samt disciplin overfor sig selv.

Jeg blev forbavset over det her selvstudie til at starte med og tænkte: Pyhha det kommer aldrig til at gå. Mange grænser skulle også overskrides/testes af (også personligt ). Men Heidi var der bare hver gang til at skubbe en videre og finde vejen og troen på det igen

Men gør du dette og tager springet har du de bedste forudsætninger for at lære og få den absolut bedste støtte - hjælp og guidning mens hele uddannelsen står på. Heidi er jordnær - hjertevarm og så forstående et menneske. Så hun dygtig til at fange dig på den måde du er på og har brug for samt lige der hvor du er i din udvikling. Så der er kun hjælp og støtte at hente hos hende og en masse læring hvis man er modtagelig og vil det

Jeg er så taknemlig og glad for jeg tog springet og Heidi tog imod mig og er hende dybt taknemmelig for alt.


Skrevet af Dorthe Stokholm: 

CRU uddannelsen hos Spiritual Academy, har været en fantastisk rejse for mig.

En opdagelse af mine evner og hvordan jeg kan bruge dem til at hjælpe andre, hvor Heidi har været med på sidelinjen hele tiden og svaret på spørgsmål og givet ro, når usikkerheden tog over. For mig har det været rigtig godt at det foregik online, det passede godt ind i min livssituation og jeg er dybt taknemmelig over det jeg har fået med mig videre.

De varmeste anbefalinger både af Heidi og hendes uddannelse.


Skrevet af Anika B: 
Heidi har så meget erfaring fra både ind og udland.

Man bliver blæst omkuld ved at uddanne sig ved Heidi 
Bedste menneske man kan komme tæt på. Den dejligste varme hun udstråler.

Ved Heidi får man lige nøjagtig de rigtige værktøjer som man har behov for !!
Bedste uddannelse jeg har taget 


Kontakt og tilmelding